Es direktiva par cilveku tirdzniecibu

ES Atex direktīva nosaka pamatprasības, kuras vēlas izpildīt visiem izstrādājumiem, kas paredzēti lietošanai vietās, kur draud eksplozija. Ar direktīvu funkcionāli saistīti standarti nosaka sīki izstrādātas prasības. Kā daļa no iekšējiem noteikumiem,

Kases aparata iegade ienemumu un izdevumu gramata

2015. gadā sakarā ar Finanšu ministriju ir ievērojami samazinājies to nodokļu maksātāju skaits, kuru fotoattēli izriet no pienākuma reģistrēt pārdošanas apjomus, izmantojot ierakstīšanas ierīces. Tiek saukts, ka kases aparāts vai finanšu

Rupnieciba un pakalpojumi

Inovatīvā rūpniecība izmanto desmitiem tūkstošu viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu. Gāzes un šķidruma parametri piemēros ir pilnīgi saprotami un dokumentēti. Tāpēc ir diezgan viegli identificēt briesmas, kas rodas no to klātbūtnes

Kases aparats arstam

Vai ir iespējams pārdot kases aparātu? Tomēr tas ir iespējams tikai tad, ja tas nav reģistrēts un parasti caur attiecīgā ražotāja servisa uzņēmumu, jo taču viņi ir ieinteresēti lietot lietotus kases

Wolin zimola eksplozijas riska novertejums

Tas, ka konkrētajā dzīvoklī jums ir viegli sprādzienbīstamas vielas, pietiekams daudzums skābekļa vai oksidētāja, turklāt efektīva aizdegšanās, jūs varat informēt par iespējamo eksplozijas risku.HRD sistēma ir sistēma, kas tiek izmantota, lai

Sapnu darbu pienemsana darba

Daudzas sievietes bērnībā sapņo par dažādu profesiju veikšanu. Dažreiz pat šīs vēlmes piepildās. Kas bērni parasti plāno būt, kad viņi aug? Nu, vairāk nekā viens mazais zēns vēlas būt ugunsdzēsējs vai