Kases aparats hs ej

Katrs uzņēmējs tiešā kases aparātu vārdā katru dienu cīnās ar dažādām problēmām, kuras šie ēdieni var radīt. Tāpat kā visas elektroniskās iekārtas, kases aparāti nav neatkarīgi no funkcijām un dažreiz sabojājas. Ne katrs uzņēmuma īpašnieks zina, ka jebkurā laikā, kad ieraksti tiek veikti ar kases aparāta palīdzību, viņiem jāietver cita šāda ierīce - tikai šīs pamata ierīces kļūmes gadījumā.

Bliss Hair

Rezerves elzab kases aparāta trūkuma dēļ produktu vai pakalpojumu turpmākās pārdošanas laikā nodokļu inspekcija var uzlikt naudas sodus, jo tas neļaus veikt pārdošanas ierakstus galvenās ierīces sabrukšanas laikā. Dokumentos, kas tiek turēti saskaņā ar kases aparātu, jāiekļauj kases aparāta apkalpošanas buklets. Šis teksts ne tikai ievada visus ierīces remontus, bet satur arī datus par kases aparāta dalīšanu fiskālā režīmā vai tā atmiņas apmaiņu. Apkalpošanas pozīcijā jāiekļauj unikālais numurs, ko nodokļu inspekcija piešķīrusi kasei, uzņēmuma nosaukums un tā telpas adrese, kurā apstrādā kases aparātu. Visi šie padomi ir nepieciešami nodokļu biroja revīzijai. Jebkurš pavērsiens kases apziņā notiek arī ar specializēta dienesta darbību, ar kuru katram uzņēmējam, kas izmanto kases aparātu, jāslēdz noslēgts līgums. Kas ir tālu - jums jāinformē nodokļu inspekcija par visām izmaiņām kases tehniķī. Pārdošana kasēs notiek nepārtrauktā procedūrā, un, ja kases aparāta atmiņa ir pilna, jums ir jāapmainās ar savu viedokli pret citu, atceroties lasīt atmiņu. Fiskālā kases aparāta nolasīšana noteikti pastāv - arī tad, kad tā izmaiņas veic tikai pilnvarota persona. Turklāt šo darbu vēlētos pabeigt nodokļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē. No kases aparāta atmiņas lasījuma tiek sastādīts atbilstošs ziņojums, kura viens eksemplārs tiek nosūtīts nodokļu inspekcijai, bet jauns - uzņēmējam. Viņam šis ziņojums jāsaglabā kopā ar jauniem dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - viņa kļūda var izraisīt biroja uzliktu sodu.